இன்றே அழையுங்கள் +91-6379-133-621
+91-9555-404-040
18 பெசன்ட் நகர், ராயப்பேட்டை, 
சென்னை - 600014.
வெளி நோயாளிகள் நேரம்: திங்கள் முதல் சனி வரை காலை 8.30 முதல் 5.00 மாலை வரை.
உள் நோயாளிகள் நேரம்: 24/7

எங்கள் மருத்துவர்கள் - எங்கள் நிபுணர்கள்

தகவல்களுக்கு
=
18 பெசன்ட் நகர், ராயப்பேட்டை, 
சென்னை - 600014
Make an Appointment linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram